Salgs- og handelsbetingelser

Thecyclingclub.dk ejes af: 

The Cycling Club IVS

Rensdyrvej 4, 8270 Højbjerg

CVR 39562863

Aftalens indgåelse

Når du bliver medlem hos The Cycling Club (også kaldet ”abonnementet”), indgår du aftale med The Cycling Club IVS.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation og kan efterfølgende administrere dit køb i Apple App Store eller Google Play .

Forudsætninger for køb af abonnement

For at kunne blive medlem og få adgang til vores artikler skal du have gyldig og aktiv e-mailadresse samt have en smartphone med enten Android eller Apple iOS, således du kan downloade og anvende The Cycling Clubs app.

Abonnementet køber du direkte via app’en. Abonnementet kan efterfølgende administreres via Apple App Store og Google Play.

Sådan fungerer dit abonnement

Såfremt ikke andet er angivet i forbindelse med oprettelsen af dit abonnement, så er abonnementet fortløbende og fornyes automatisk. I forbindelse med oprettelsen af abonnementet accepterer du således, at The Cycling Club automatisk kan trække penge på dit betalingskort via App Store / Google Play, hver gang abonnement fornyes.

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til udløb af den periode, som du har betalt for.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Ønsker du at fortryde dit køb, beder vi dig om at kontakte os.

Opsigelse

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til ophør af den periode, som du har betalt for. Opsigelse af abonnementet sker via Google Play eller App Store, hvor du vil kunne ændre/opsige dit abonnement.

Ændringer i tjenesten, vilkår og priser

The Cycling Club kan til enhver tid ændre på indholdet af abonnementet. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringen træder i kraft.

The Cycling Club kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil altid blive varslet via e-mail og vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Aftalen kan således opsiges i henhold til de almindelige opsigelsesregler med udgangen af din nuværende betalingsperiode uden at prisstigningen således slår igennem for dig.

The Cycling Club kan løbende ændre og tilrette abonnementsbetingelserne for abonnementet. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringen træder i kraft.

Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger.

Tvister

Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på info@thecyclingclub.dk.